Disclaimer voor klassiekehomeopathie-gemert.nl

Klassieke Homeopathie Gemert (Kamer van Koophandel: 55603181), hierna te noemen Klassieke Homeopathie Gemert, verleent u hierbij toegang tot klassiekehomeopathie-gemert.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Klassieke Homeopathie Gemert behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Klassieke Homeopathie Gemert spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is Klassieke Homeopathie Gemert niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van de Website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Klassieke Homeopathie Gemert nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Geldigheid van weergegeven prijzen

Als door een kennelijke typefout of een technische storing de prijs of andere voorwaarde van een product of dienst verkeerd is weergegeven op deze site en tegen die verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden is besteld, kan Klassieke Homeopathie Gemert weigeren een dergelijke bestelling uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden. Prijzen zijn geldig op het moment van publicatie op deze site, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Informatie van derden

Klassieke Homeopathie Gemert is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

Overig

Deze website is niet bedoeld om u te weerhouden van of te onttrekken aan reguliere medische behandeling.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.