Praktijkinfo

"Praktische informatie over Klassieke Homeopathie Gemert, goed om te weten."

Als klassiek homeopaat ben ik aangesloten bij beroepsvereniging LVNT (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten) met als koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). 

Daarnaast ben ik aangesloten bij geschilleninstantie SCAG (Geschilleninstantie Complementaire en Alternatieve Zorg).

In de praktijk wordt gewerkt met een behandelovereenkomst en ga ik zorgvuldig om met persoonlijk en medische gegevens. 

De behandeling wordt door de meeste zorgverzekeraars deels vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Het eigen risico wordt hierbij niet aangesproken.

De tarieven van online en telefonische consulten zijn gelijk aan die van consulten in de praktijk.

Het is mogelijk om het eerste consult, indien wenselijk, over twee kortere afspraken te verdelen.

 Tarieven 2024:

 

 Eerste consult

 tot 90 minuten

 

 

110 euro

 Vervolgconsult

 tot 60 minuten

   

  80 euro

 Kort consult 

 tot 35 minuten

   

  55 euro

 Kort consult

 tot 20 minuten

   

  40 euro

 

 Tussentijds overleg

 tot 10 minuten

 

 

  25 euro

 

 Herhaalrecept

 

 

  25 euro

 

Bij de tarieven zijn ook de voorbereiding op het consult, de uitwerking van het consult en de verslaglegging ervan inbegrepen, evenals de geadviseerde homeopathische middelen. 

Annuleren van de afspraak tot uiterlijk 24 uur voor het consult. Bij het zonder bericht wegblijven of het niet op tijd afzeggen wordt de helft van de kosten van het consult in rekening gebracht.