Praktijkinfo

"Praktische informatie over Klassieke Homeopathie Gemert, goed om te weten."

Als klassiek homeopaat ben ik aangesloten bij beroepsvereniging LVNT (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten) met als koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). 

Daarnaast ben ik aangesloten bij geschilleninstantie SCAG (Geschilleninstantie Complementaire en Alternatieve Zorg).

In de praktijk wordt gewerkt met een behandelovereenkomst en ga ik zorgvuldig om met persoonlijk en medische gegevens. 

De behandeling wordt door de meeste zorgverzekeraars deels vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Het eigen risico wordt hierbij niet aangesproken.

De tarieven van online en telefonische consulten zijn gelijk aan die van consulten in de praktijk.

Het is mogelijk om het eerste consult, indien wenselijk, over twee kortere afspraken te verdelen.

 Tarieven 2023:

 Eerste consult tot 90 minuten 95 euro
 Vervolgconsult tot 60 minuten 70 euro
 Kort consult tot 25 minuten 35 euro
 Tussentijds overleg tot 15 minuten 25 euro

Tarieven inclusief uitwerking van het consult en homeopathische middelen.

Annuleren van de afspraak tot uiterlijk 24 uur voor het consult. Bij het zonder bericht wegblijven of het niet op tijd afzeggen wordt de helft van de kosten van het consult in rekening gebracht.