Klassieke Homeopathie

"Voel je beter met klassieke homeopathie."

Klassieke homeopathie is een krachtige natuurgeneeswijze, gericht op het stimuleren van het zelfherstellend vermogen en het weer in balans brengen van het lichaam. Een homeopathische behandeling pakt de onderliggende verstoring aan en helpt je als het ware om zelf over je klachten heen te komen of deze, voor zover mogelijk, te verminderen.

Klassieke homeopathie is inzetbaar bij een breed scala aan chronische en acute klachten op lichamelijk, mentaal en emotioneel gebied en is geschikt voor alle leeftijden. Een homeopathische behandeling is veilig en kan meestal naast andere reguliere behandelingen toegepast worden.  

Samuel Hahnemann (1755-1843), arts, apotheker en vertaler van geneeskundige boeken, is de grondlegger van de klassieke homeopathie. Hij ontdekte dat als een stof bij gezonde personen bepaalde ziektesymptomen kan opwekken, dezelfde stof bij zieke mensen soortgelijke symptomen juist kan genezen.

Hij noemde zijn geneeswijze homoeos pathos, oftewel ‘gelijksoortig lijden’. Na de dood van Hahnemann werd zijn levenswerk door anderen voortgezet en heeft de klassieke homeopathie zich verder ontwikkeld. De richtlijnen van Samuel Hahnemann vormen echter nog steeds de basis.